Bestuur Stukafest Groningen ’18-’19 gezocht!

Donderdag 08-03-2018

Stukafest bestuur ’18 gezocht – Deadline 14 April 2018

Organiseer jij komend jaar Stukafest? Samen met vijf anderen werk je een klein jaar toe naar het leukste studentenkamerfestival in Groningen! Als bestuur heb je contact met artiesten, kamerbewoners, beheer je de financiën en zorg je ervoor dat heel het Noorden af weet van Stukafest Groningen. Een bestuursfunctie bij Stukafest kost ongeveer 10 uur per week en is goed te combineren met je studie. Solliciteer (cv + motivatie) vóór 15 april naar de volgende functies:

Voorzitter
Eindverantwoordelijke van het festival, houdt overzicht, delegeert en is verantwoordelijk voor de jaarplanning.
Secretaris
Notulist en kamercoördinator, verantwoordelijk voor zoeken naar kamers en alle contact met kamerbewoners en vrijwilligers.
Penningmeester
Verantwoordelijk voor alle financiën en uitbetalen artiesten.
Programmeur
Verantwoordelijk voor de programmering en contact met artiesten.
PR
Verantwoordelijk voor alle vormen van online en offline promotie.
Acquisiteur
Verantwoordelijk voor het aanschrijven van fondsen en verzinnen van lokale samenwerkingen.

Voor meer informatie kun je mailen naar groningen@stukafest.nl. Onder het genot van een kop koffie beantwoorden we graag al je vragen!☕

[ENGLISH]
Looking for a board – Deadline 14th of April 2018

Will you be organizing Stukafest next year? Together with other board members you will be working a small year towards organizing the most fun stundentfestival in the city of Groningen! As a board you are in touch with the performers, room inhabitants, have control of the finances and make sure that the whole of the North knows about your event. A board function at Stukafest takes approximately ten hours per week and is therefore easily combinable with your studies. Apply ( cv + motivational letter) before the 15th of April for the following positions:

✓ Chair(wo)man
End responsible for the festival, keeps the overview, delegates and is responsible for the yearly planning.

✓ Secretary
Taking notes and coördinating the rooms, responsible for looking for rooms and maintaing contact with the houseowners and volunteers.

V Treasurer
Responsible for the finances and the payement to performers.

✓ Booking agent
Responsible for the programme of the event and the contact with the performers.

✓ PR
Responsible for all forms of online and offline promotion.

✓ Acquisitioner
Responsible for contacting the funds and coming up with local cooperations.

For  more information you can always send an e-mail to groningen@stukafest.nl. We are always willing to also answer them while enjoy a nice cup of coffee with you!☕