Luka & David @ STUKAPARTY

@OCCII

Biografie

Op de fiets, op de fiets, dan bedenk ik wel eens iets”. Dick Bruna zong het al: een fietstocht biedt ruimte voor contemplatie. Niet geheel verrassend dus dat de verstillende soundscapes van kunstenaar Luka Schuurman nu het canvas zijn gaan vormen voor de fiets als muziekinstrument. In deze première van zijn nieuwe compositie ‘Cycles’ verkent Schuurman de ritmes die hij al zijn hele leven hoort in het aanlopen van zijn fiets en in het klankbeeld van de stad Amsterdam. Sinds hij al een paar jaar geen muziek meer luistert op de fiets, is zijn fascinatie voor omgevingsgeluid nog verder gaan groeien met als resultaat dat een fietstocht voor Schuurman soms inspirerender en louterender kan zijn dan het concert waar hij naartoe fietst. In een duet met geluidstovenaar David Knap gaat hij aan de haal met cyclische ritmes en metalen percussieklanken, die gemanipuleerd worden met effecten en synthesizers.

Praktische informatie:
Donderdag 7 april 20:30-01:00 in OCCII Amsterdam
Online ticket = €5,-
Deurticket = €7,50

English

On the bike, on the bike, I sometimes think of something”. Dick Bruna already sang it: a bike ride offers space for contemplation. It is therefore not entirely surprising that the tranquil soundscapes of artist Luka Schuurman have now become the canvas for the bicycle as a musical instrument. In this premiere of his new composition ‘Cycles’, Schuurman explores the rhythms he has heard all his life when he starts his bicycle and in the soundscape of the city of Amsterdam. Since he has stopped listening to music on his bicycle for a few years, his fascination for ambient noise has continued to grow, with the result that a bicycle tour can sometimes be more inspiring and purifying for Schuurman than the concert he is cycling to. In a duet with sound wizard David Knap, he plays with cyclic rhythms and metal percussion sounds, which are manipulated with effects and synthesizers.

Practical information:
Thursday April 7th 20:30 – 01:00 at Occii Amsterdam
Online ticket = €5,-
Ticket at the door = €7,50

    [recaptcha]

     

     

    Stukafest wordt mede mogelijk gemaakt door