STUKAFEST AMSTERDAM ZOEKT SECRETARIS

Dinsdag 07-06-2022

Het bestuur van Stukafest Amsterdam 2023 is bijna compleet!

‘Fondsenwerving was een gebied waar ik nog geen ervaring in had maar wel graag wilde opdoen, want in de culturele sector is het behoorlijk handig en belangrijk om daar verstand van te hebben. Zonder geld immers geen festival. Ik vond het spannend, maar heel voldoenend om te doen! Als je weet waar welk fonds voor staat, kun je daar rekening mee houden bij eventuele toekomstige projecten waar je financiële steun voor zoekt. De fondsen denken graag met je mee. En het gevoel dat komt kijken als je aanvraag gehonoreerd wordt? Van die blijdschap krijg je energie voor tien: je festival wordt werkelijkheid!’ Demi van den Wollenberg, secretaris Stukafest Amsterdam 2022

Binnen Stukafest zijn er een aantal belangrijke taken voor de secretaris. Je notuleert de vergaderingen, houdt de mail bij en bent verantwoordelijk voor het ticketsysteem. Daarnaast vraagt de secretaris de verschillende fondsen aan die het mogelijk maken om het festival te realiseren. Hiervoor is het projectplan je verantwoordelijkheid, dat schrijf je samen met de rest van de bestuursleden. Enthousiast geworden? Mail dan jouw cv en motivatie naar amsterdam@stukfest.nl voor 15 junI!
📸 @mattis_cuypers

‘Fundraising was an area in which I had no experience yet, but I wanted to gain some experience, because in the cultural sector it is quite useful and important to have an understanding of that. After all, there is no festival without money. I found it exciting, but very satisfying to do! If you know what each fund stands for, you can take this into account in any future projects for which you seek financial support. The funds are happy to think along with you. And the feeling that comes with when your application is granted? That joy gives you energy for ten: your festival becomes reality!’ Demi van den Wollenberg, secretary Stukafest Amsterdam 2022

Within Stukafest there are a number of important tasks for the secretary. You take minutes of the meetings, keep the mail and are responsible for the ticket system. In addition, the secretary requests the various funds that make it possible to realize the festival. The project plan is your responsibility for this, which you write together with the rest of the board members. Got excited? Mail your resume and motivation to amsterdam@stukfest.nl before June 15th!

Stukafest wordt mede mogelijk gemaakt door