ANBI-status

Stukafest bestaat uit een netwerk van verschillende stichtingen. Op deze pagina is te vinden welke van deze stichtingen de ANBI-status ontvangen hebben samen met de bijbehorende gegevens en jaarverslagen gepubliceerd volgens de publicatieplicht.

De ANBI-status geeft donateurs de mogelijkheid een financiële gift fiscaal van de belasting af te trekken.

Stichting Stukafest

Met Stukafest Nederland zijn we door de Belastingdienst aangewezen als Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De statutaire naam van Stukafest Nederland is Stichting StuKaFest. Stichting StuKaFest handelt als overkoepelend orgaan die de verschillende stedelijke stichtingen van Stukafest ondersteunt, coördineert en faciliteert in de organisatie van Stukafest en haar bij evenementen.
Het uiteindelijke doel van Stukafest is om cultuur te promoten onder studenten en een culturele springplank te bieden aan jonge cultuurmakers.

Stichting Stukafest is statutair gevestigd in Utrecht.
Het KVK nummer is 09157251
Het fiscaal nummer van Stichting Stukafest is: 816150680.

Stichting Stukafest is te bereiken op info@stukafest.nl
het vestigingsadres is:
Karl Marxsstraat 101
6663 CM Nijmegen

Het bestuur bestaat uit:
Virginie Bakker – kwartiermaker/directeur-bestuurder

Beloningsbeleid: de directeur-bestuurder ontvangt een vrijwilligersvergoeding.

ANBI-formulier

Statuten Stichting Stukafest

Beleidsplan Stukafest landelijk 

Jaarverslag Stukafest 16/17

Jaarrekening Stukafest 16/17

Jaarverslag Stukafest 17/18

Jaarrekening Stukafest 17/18

Jaarverslag Stukafest 18/19

Jaarrekening Stukafest 18/19

Jaarverslag Stukafest 19/20

Jaarrekening Stukafest 19/20

Jaarverslag Stukafest 20/21

Jaarrekening Stukafest 20/21

Jaarverslag Stukafest 21/22

Jaarrekening Stukafest 21/22

Stichting Stukafest Eindhoven

De statutaire naam van Stukafest Eindhoven is Stichting Stukafest Eindhoven.
Het uiteindelijke doel van Stukafest is om cultuur te promoten onder studenten en een culturele springplank te bieden aan jonge cultuurmakers.

Het fiscaal nummer van Stichting Stukafest is: 852057969.

Beloningsbeleid: Het bestuur werkt onbezoldigd, alleen kosten gemaakt in verband met het uitoefenen van de functie worden vergoed.

Statuten Stichting Stukafest Eindhoven

Projectplan Stukafest Eindhoven 2020

Jaarrekening Stukafest Eindhoven 16/17

Jaarrekening Stukafest Eindhoven 17/18

Jaarrekening Stukafest Eindhoven 18/19

Stichting Stukafest Utrecht

– de naam van de instelling: Stukafest Utrecht

– het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) of het fiscaal nummer: 819989009

– de contactgegevens van de instelling: utrecht@stukafest.nl

– een duidelijke beschrijving van de doelstelling: cultuur te promoten onder studenten en een culturele springplank te bieden aan jonge cultuurmakers

– de hoofdlijnen van het beleidsplan:

Stukafest laat het publiek op een leuke en aansprekende manier kennis maken met bekende en minder bekende vormen van kunst en cultuur. Stukafest is bovenal een persoonlijk en intiem festival dat op een unieke manier het publiek en de artiest dichter bij elkaar brengt. Alhoewel de naam anders doet vermoeden is Stukafest geen festival uitsluitend gericht op studenten; door zijn laagdrempelige karakter en gevarieerde programmering probeert Stukafest een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. Een mix van gevestigde artiesten en nieuw talent wordt tijdens het festival een podium geboden, waarvan een substantieel deel uit Utrecht afkomstig is. Op deze manier wil Stukafest Utrecht eveneens bijdragen aan talentontwikkeling en de identiteit van Utrecht als cultuurstad.

De belangrijkste waarden voor Stukafest Utrecht zijn:

  • Verbinden: zorgen voor een intieme festivalervaring waardoor het publiek en de artiest het optreden op een bijzondere en intieme wijze ervaren;
  • Multidisciplinair werken: de bezoeker wordt door de brede programmering en de mogelijkheid om drie verschillende acts te bezoeken uitgenodigd om tijdens het festival ook kunsten buiten diens interesse te bekijken;
  • Toegankelijkheid: Stukafest wil in financiële zin een toegankelijk festival blijven en daarom niet te hoge prijzen te rekenen voor studenten en andere lage inkomensgroepen. Daarnaast wil Stukafest dit jaar de toegankelijkheid van het festival vergroten door ten minste drie acts te programmeren die geschikt zijn voor een doof/slechthorend publiek, en door een rolstoeltoegankelijke route op te stellen;
  • Inclusiviteit: Stukafest wil via de programmering de rijke diversiteit van Utrecht zo goed mogelijk representeren, dus wordt er tijdens het kiezen van de acts gelet op een inclusieve, diverse en gelijkwaardige samenstelling. Op die manier probeert Stukafest met haar bijdrage de cultuursector als geheel een beetje inclusiever te maken, en gehoor te geven aan minder gerepresenteerde stemmen.

– de functies en namen van de bestuurders: Karijn van der Wijk – Voorzitter, Janne Jorieke Buitendijk – Secretaris/Acquisiteur, Bibi Boudewien Bijleveld – Penningmeester,  Yop Coolen – programmeur, Eleanor Ann Elizabeth Crick -PR, Silke Kamp- locatiecoördinator

– het beloningsbeleid: Het bestuur werkt onbezoldigd, alleen vacantiegelden

– een verslag van de uitgeoefende activiteiten – Stukasessies, waarbij Utrechtse bandjes optreden in cafés in Utrecht

– een financiële verantwoording: zie begroting

Projectplan Stukafest Utrecht 2021-2022

Begroting Stukafest Utrecht 2021-2022