Nik Goedemans

@Kleine Pelsterstraat

Koop je tickets nu!

Biografie

Cabaret

Daar sta je dan, de zoveelste millennial met een papiertje. Welk papiertje? Psychologie. Dus, de wereld aan je voeten? Niet te bezield.
Het is de studie waar ik na een studiekeuzetraject terecht kwam. Kiezen heb ik nooit gekund; 'ik kies later wel', denk ik dan, 'zodra de ober aan tafel komt'. Psycholoog zal ik in elk geval nooit worden. Waarom niet? Daar ben ik niet in geïnteresseerd; de psychologie is daar toch veel te groot voor. Waarom slechts de focus op het functionele of het disfunctionele gedrag van een “bepaald soort” mensen als je ook de hele maatschappij op de schop kan nemen?! Dat moet, zeker voor een Gooische ras Amsterdammer, toch te doen zijn...

Nik Goedemans is een trotse Amsterdammer van 26 jaar. Hij is een cabaretier die dit jaar ook in de halve finale van het Groninger Studenten Cabaret Festival stond!

- ENGLISH -

There you are, the umpteenth millennial with a piece of paper. Which piece of paper? Psychology. So, the world at your feet? Not too inspired.
It is the study where I ended up after a study choice trajectory. I have never been able to choose; 'I'll choose later', I think: 'as soon as the waiter comes to the table'. In any case, I will never become a psychologist. Why not? I am not interested in that; psychology is far too big for that. Why just focus on the functional or dysfunctional behavior of a "certain kind" of people if you can also change the whole society ?! That has to be done, especially for a pure-bred Amsterdammer, right?

Nik Goedemans is a proud 26 years old Amsterdammer. He is a comedian who was also made it to the semi-finals of the Groninger Student Cabaret Festival this year!

  • location

  • Kleine Pelsterstraat
  • Groningen

Heb je er al zin in? Haal je tickets nu!