STUKAFEST NIJMEGEN 2022 LINE-UP

Zondag 03-04-2022

Want to know more about the Stukafest Nijmegen 2022 line-up?

Here’s all the info you’ll need!

LOCATION 1 – Dobbelmannweg 1 

THE RORSCHACH COLLECTIVE (DANCE):

🇬🇧Rorschach is a young dance collective that aims to offer accessible contemporary dance theater that focuses on the free expression of the body. This moving body is compared to current themes and thus critically placed in context. Down-to-earth, sincere and no more than it is…….. but certainly no less.

The performance: Congener

Have you ever wondered what the story is behind that one man who sits alone in the pub every weekend? Is he here to be alone or is he just looking for social contact?

Inspired by the painting of Fabian Perez, Ivo Glans and Joury van der Vecht went on a quest to find his story. A quest that results in contemporary dance. A performance filled with rivalry, hierarchy, testosterone, fraternization and friendship.

🇳🇱 Rorschach is een jong danscollectief dat zich richt op het aanbieden van toegankelijk hedendaags danstheater waar de vrije expressie van het lichaam centraal staat. Dit bewegende lichaam wordt tegen het licht gehouden van de actuele thematiek en daarmee op een kritische wijze in context gebracht. Down-to-earth, oprecht en niet meer dan het is…….. maar zeker ook niet minder.

Heb jij je wel eens afgevraagd wat het verhaal is achter die ene man die elk weekend alleen in de kroeg zit? Zit hij hier alleen te wezen of is hij juist op zoek naar sociaal contact?
Geïnspireerd door het schilderwerk van Fabian Perez zijn Ivo Glans en Joury van der Vecht op zoektocht gegaan naar zijn verhaal. Een zoektocht met een hedendaagse dans tot gevolg. Een voorstelling gevuld met rivaliteit, hiërarchie, testosteron, verbroedering en vriendschap.

(Suitable for speakers of English and Dutch)

DEES VERHOEVEN (COMEDY):

🇬🇧 ‘What to do in life when you can do all sorts of things but nothing really well?’

Is this comedy, theater or a confused woman?

Are you also walking around with the question: What to do in life when you can do everything but nothing is really good?

Then you have come to the right place. Because there is training for everything, from learning to listen better to painting thick folds.

But what should you do in life if it turns out you can only do a little of everything?

In a humorous way Dees takes you along in this show, from dancing in the auditorium to an efficient goal-oriented training that you can immediately and purposefully implement in your personal life.Dees knows how to eventually get to the heart of the matter.

🇳🇱 Loopt u ook rond met de vraag: Wat te doen in het leven als je van alles kan maar niks echt goed? Dan bent u bij Dees aan het juiste adres. Want overal is wel een training voor, van beter leren luisteren tot dikke vouwen schilderen. Maar wat moet je in het leven als blijkt dat je alles maar een beetje kan? Op humoristische Brabantse wijze neemt Dees u mee in deze voorstelling, van hossen in de aula naar een efficiënte doelgerichte training die u per direct en doelgericht kunt implementeren in uw persoonlijke leven (HUH??)

Dees weet te verwarren en te relativeren om uiteindelijk tot de kern te komen.

(This performance is in Dutch)

MISPRINT (MUSIC):

🇬🇧 Misprint whispers pleasant words to its listeners and then drags them into the moshpit with gritty punk violence. The foursome from Nijmegen sings, screams and spits in Dutch about emancipation,  sandwiches and other everyday matters. Their debut EP “De eerstgeborenen” was included by 3voor12 Gelderland in the 2021 end-of-year list.

🇳🇱 Misprint fluistert haar luisteraars gemoedelijke woorden toe om hen vervolgens met gruizig punkgeweld de moshpit in te sleuren. Het Nijmeegse viertal zingt, schreeuwt en spuugt in het Nederlands over emancipatie, afbakbroodjes en andere alledaagse zaken. Debuut EP “De eerstgeborenen” werd door 3voor12 Gelderland opgenomen in de eindejaarslijst van 2021.

(This performance is in Dutch)

LOCATION 2 – Groesbeekseweg 147

HANNAH CHRIS (PERFORMANCE ART):

🇬🇧 “Wake Up and It’s Like the Awakening of Humanity” is a performance in language and sound created by writer Hannah Chris Lomans for Savannah Bay’s Queering the City of Literature initiative. In this performance, Hannah Chris explores what place vulnerability can have in public space. How can a body that tries to be soft and open enforce its existence without hardening itself?

Hannah Chris Lomans (1994) is a writer and content creator. They graduated from Creative Writing ArtEZ in 2017 with the experimental novella A Human-Shaped Hole and were subsequently selected for the Slow Writing Lab, where they researched fluidity within the physical and the spiritual. They read at Brainwash Festival, Wintertuin Festival, Nieuwe Types, and at Perdu and Frontaal, among others, often accompanied by live soundscapes. In 2020, their chapbook “Blijf de kou wegstrijken” (Keep ironing out the cold) was published by Wintertuin, and they participated in the Paris residency of the Flemish-Dutch Huis deBuren. Hannah Chris is in the talent development trajectory of De Nieuwe Oost | Wintertuin. They are currently working on a debut with De Bezige Bij publishers.

🇳🇱Wakker worden en het is als het ontwaken der mensheid is een performance in taal en geluid, die schrijver Hannah Chris Lomans maakte voor het initiatief Queering the City of Literature van Savannah Bay. In deze performance onderzoekt Hannah Chris welke plek kwetsbaarheid kan hebben in de openbare ruimte. Hoe kan een lichaam dat zacht en open probeert te zijn bestaansrecht afdwingen zonder zelf te verharden?

Hannah Chris Lomans (1994) is schrijver en programmamaker. Hen studeerde in 2017 af aan Creative Writing ArtEZ met de experimentele novelle Een mensvormig gat en werd daarna geselecteerd voor het Slow Writing Lab, waar hen onderzoek deed naar vloeibaarheid binnen het lichamelijke en het spirituele. Hen droeg voor op onder meer Brainwash Festival, Wintertuinfestival, Nieuwe Types, en bij Perdu en Frontaal, waarbij hen zichzelf vaak begeleidde met bezwerende live soundscapes. In 2020 verscheen hun chapbook Blijf de kou wegstrijken bij Wintertuin Uitgeverij en nam hen deel aan de Parijsresidentie van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Hannah Chris zit in het talentontwikkeltraject van De Nieuwe Oost | Wintertuin. Momenteel werkt hen aan een debuut bij uitgeverij De Bezige Bij.

(Picture by Gaby Jongenelen)

(This performance is in Dutch)

DANSPLEIN (DANCE):

🇬🇧 The dance performance RIJP is about growing up and what being an adult actually means. Do we still dare to play as adults? Together with the audience, the performers will look for a piece of open-mindedness in everyday activities.

🇳🇱 De dansvoorstelling RIJP gaat over het volwassen worden en wat het volwassen zijn eigenlijk inhoudt. Durven we nog wel te spelen als volwassenen? De performers zullen samen met het publiek op zoek gaan naar een stukje onbevangenheid in alledaagse bezigheden.
(This performance is suitable for speakers of English and Dutch)

JUMA IKING (MUSIC):

🇬🇧 Juma Iking is a Dutch-Tanzanian self-taught multi-instrumentalist, singer-song writer and producer exploring the many aspects of music in his studio in Nijmegen, the Netherlands. Performing with acoustic/electric guitar, bass, keyboard, beatbox, beatmaking and sampling devices in combination with his loop station, this one-man band has a wide variety of sounds to offer in a loop-style performance. Inspired by all the experiences and places he has seen, both heavy and light lyrics will guide you along his story. Supported by instrumental Reggae with a sweet touch of stylized Hiphop and soft ambient Indie, is this what you can expect from this man.

🇳🇱 Juma Iking is een Nederlands-Tanzaniaanse autodidact multi-instrumentalist, singer-songwriter en producer die de vele aspecten van muziek verkent in zijn studio in Nijmegen. Hij werkt met akoestische/elektrische gitaar, bas, keyboard, beatbox, beatmaking en sampling apparaten in combinatie met zijn loop station. Deze eenmansband heeft een grote verscheidenheid aan geluiden te bieden in een loop-stijl optreden. Geïnspireerd door alle ervaringen en plaatsen die hij heeft gezien, leiden zowel zware als lichte teksten je langs zijn verhaal. Ondersteund door instrumentale Reggae met een zoete touch van gestileerde Hiphop en zachte ambient Indie, is dit wat je van deze man kunt verwachten.

(This performance has a mix of Dutch and English songs)

LOCATION 3 – Oranjesingel 70

GO SHORT (FILM):

🇬🇧 Go Short is an international short film festival based in Nijmegen! They’re a staple at Stukafest Nijmegen, so the Stukaveterans probably know who they are. Each year they show us a short film from one of their contestants.

Beş – Ayla Çekin Satijn:  When a young woman returns to her native village to attend her childhood friend’s traditional Turkish wedding, she is afraid of not being accepted. But when she reunites with her four friends from the past in this short drama, she learns that she too is not free from prejudice.

🇳🇱 Go Short is een internationaal korte filmfestival uit Nijmegen! Ze zijn een vaste gast op Stukafest Nijmegen, dus de Stukaveteranen weten waarschijnlijk wel wie ze zijn. Elk jaar laten ze ons een korte film zien van een van hun deelnemers.

Beş – Ayla Çekin Satijn: Wanneer een jonge vrouw terugkeert naar haar geboortedorp om de traditionele Turkse bruiloft van haar jeugdvriendin te bezoeken, is ze bang om niet geaccepteerd te worden. Maar als ze in dit korte drama haar vier vriendinnen van vroeger weer terugziet, komt ze erachter dat ook zij niet vrij is van vooroordelen.

 

CONTACT(LESS) (THEATER):

🇬🇧 Please meet Zidghetneii, a PhD student coming from, well… another planet.
She is VERY happy that you all volunteered to be part of her research. She will perform a few experiments on you, but worry not, all done contactless to comply with the rules she has just read about on Facebook. In return for your cooperation you will walk away with a few candies, those keys you lost a long time ago, and maybe a prediction of your future in the year 2222. All in all, a very good bargain.

🇳🇱 Ontmoet Zidghetneii, een doctorandus die van, wel… een andere planeet komt.
Ze is ZEER blij dat jullie allemaal vrijwillig deel uitmaken van haar onderzoek. Ze zal een paar experimenten op jullie uitvoeren, maar maak je geen zorgen, alles gebeurt contactloos om te voldoen aan de regels die ze net op Facebook heeft gelezen. In ruil voor uw medewerking krijgt u een paar snoepjes, de sleutels die u lang geleden bent kwijtgeraakt, en misschien een voorspelling van uw toekomst in het jaar 2222. Al met al een heel goed koopje.

(This performance is in English)

LEELA ROSA (ROSA LEENDERS) (MUSIC):

🇬🇧 Inspired by the mystique of the night and driven by her dreams, 21 -year old singer – songwriter & producer Leela Rosa creates a dreamy world around her diary – like lyrics. Let yourself get carried away in her world of experiences of a mellow acoustic set with influences from neo-soul, jazz and hip-hop.

🇳🇱 Geïnspireerd door de mystiek van de nacht en gedreven door haar dromen, creëert de 21 -jarige  singer – songwriter &  producer Leela Rosa een dromerige wereld rondom haar dagboek – achtige lyrics. Laat je op 23 april meeslepen in haar belevingswereld doormiddel van een mellow akoestische  set met invloeden vanuit neo – soul, jazz en hiphop.

(This performance is in English)

LOCATION 4 – Strandbar Stek

THIJS KERSTEN (SPOKEN WORD):

🇬🇧  ‘Spoken Stories’ is a performance by spoken word artist Thijs Kersten. In this performance he uses spoken word and storytelling to talk about extraordinary and not-so-extraordinary people and the way that their stories have been shaped. A mystery jazz musician, idealised statues, a monkey god, and expensive birthday parties all come to light and to life.‘

🇳🇱  Spoken Stories’ is een performance van spoken word artiest Thijs Kersten. In deze voorstelling gebruikt hij spoken word en storytelling om te praten over buitengewone en niet-zo-buitengewone mensen en de manier waarop hun verhalen zijn gevormd. Een mysterieuze jazzmuzikant, geïdealiseerde standbeelden, een apengod en dure verjaardagsfeestjes komen allemaal aan het licht en komen tot leven.

(This performance is in English)

TOM PUSS (DRAG):

🇬🇧 Tompuss (24) is a drag artist from Nijmegen. Her love for theatre, female singers and pop culture got her into the art of drag.  At stukafest she’s going to dig deep in her life as a die-hard Lady Gaga fan : The ups, the downs and Gowns

🇳🇱 Tompuss (24) is een drag artiest uit Nijmegen. Haar liefde voor theater, zangeressen en popcultuur bracht haar in de drag art.  Op Stukafest gaat ze diep graven in haar leven als die-hard Lady Gaga fan : The ups, the downs and Gowns

(This performance is in English and Dutch)

TOEKNEE TEE (MUSIC)

🇬🇧 Toeknee Tee is everything you want on a night out. Producer, Wordsmith, and all out showman, he has consistently proven to deliver the most explosive performance from Sydney to Wales. No stranger to BBC or RN7, his positive brand of music is something for all ages. No 2 shows are ever the same as he incorporates live production as well as a band.

🇳🇱 Toeknee Tee is alles wat je wilt tijdens een avondje uit. Producer, Wordsmith, en all out showman, heeft hij consequent bewezen de meest explosieve performance te leveren van Sydney tot Wales. Geen onbekende op BBC of RN7, zijn positieve muziek is iets voor alle leeftijden. Geen 2 shows zijn ooit hetzelfde omdat hij zowel live productie als een band gebruikt.

(This performance is in English)

AFTERPARTY – SILENT DISCO @ STRANDBAR STEK

Artist 1 – DJ TELEROMEO

🇬🇧 From the NDRGRND to Doornroosje and from the basement in De Plak to the Nest Festival, dj teleromeo is no stranger to the dance scene in Nijmegen. He feels at home in many genres, but especially for the stuka party teleromeo serves up a cocktail of world grooves, sweaty alternative, danceable hip hop with a little unknown pepper here and there. Just don’t stand still for such a mix.

🇳🇱 Van de NDRGRND tot Doornroosje en van de kelder in De Plak tot Het Nest Festival, dj teleromeo is geen onbekende bij het Nijmeegse danspubliek. Hij voelt zich thuis in vele genre’s, maar speciaal voor het stukafeest serveert teleromeo een cocktail van world grooves, zweterige alternative, dansbare hiphop met hier en daar een onbekend pepertje. Blijf op zo’n mixje maar eens stil staan.

Artist 2 – LOCUS ERROR

🇬🇧 Locus Error, a techno DJ from Nijmegen who isn’t afraid of bouncy basslines and mysterious music that doesn’t look out of place in a rave basement! A resident at Open Source Radio, she has been on the lineup of Planet Rose many times and also most recently had her debut at Thuishaven. Get ready for an energetic set!

🇳🇱 Locus Error, een Nijmeegse techno DJ die niet bang is voor bouncy basslines en mysterieuze muziek die niet uit de toon valt in een rave-kelder! Als resident bij Open Source Radio heeft ze al vaker op de line-up van Planet Rose gestaan en heeft ze ook laatst haar debuut op Thuishaven gehad. Maak je klaar voor een energieke set!

BUY TICKETS

Stukafest wordt mede mogelijk gemaakt door