POMME WILLEMSE – DE KLEURRIJKEN

@Stukafest TV

Biografie

Film

In Zwolle, ergens ver weg van de binnenstad, aan de rand van de wijk Holtenbroek (ook wel bekend als The HoltenBronx) staat een flat. Daar wonen 140 huishoudens, naast elkaar, op elkaar, achter elkaar. Elk met een eigen verhaal. Wie wonen daar tussen de weilanden en de hoogbouw? 

Samen met cinematograaf Boris Peters doet theatermaakster Pomme Willemse een poging om de bewoners uit deze flat elkaar te laten ontmoeten. Dit doen ze aan de hand van één vraag: ‘Wat is jouw lievelingskleur?’ Op basis van deze voorkeur werd er 8 maanden lang aan een artistieke documentaire gewerkt waar de bewoners, hun verhalen en de wijk Holtenbroek centraal staan.

Het doel van het project

Naast de aandacht voor het artistieke gedeelte in dit project schuilt er ook een sociaal doel onder deze film. Meerdere zelfs. 

De Zwolse wijk Holtenbroek staat bekend als een probleemwijk. Er zou veel armoede, criminaliteit en onveiligheid zijn. En weinig contact, plezier en trots. Uit gesprekken met bewoners kwam een heel ander geluid naar boven. De bewoners voelen zich veilig en zijn  trots op hun wijk. Een van de doelen van dit project is dan ook: het imago van de wijk Holtenbroek opkrikken, een positief beeld laten zien van deze plek.

Daarnaast is een ander doel om de bewoners in contact met elkaar te laten komen. Dit idee ontstond vanuit een persoonlijke fascinatie die ik als kind bij het zien van een van de prenten van ‘Puck van de Petteflet’ kreeg. In deze tekening zie je de voorkant van de Petteflet en kijk je bij allerlei raampjes naar binnen. Ik werd nieuwsgierig naar wie er achter al deze ramen woonde. Welke verhalen schuilde er daar? Ook bij de flat waar dit project plaats vond, werd ik gegrepen door het besef dat al deze mensen samen onder één dak wonen en toch nauwelijks contact met elkaar hebben. Uit angst, verlegenheid of het simpele feit dat ze elkaars talen niet begrijpen. Ik hoop met deze film een groep mensen op een onbevooroordeelde manier met elkaar in contact te laten komen. Waar er een focus is op overeenkomsten, we zijn toch allemaal mensen? 

Een laatste doel is een podium geven aan mensen die normaal geen podium krijgen. Ik vind dat deze verhalen gehoor verdienen. En het besef dat ze al die tijd in die flat hebben gezeten raakt mij. Omdat ik de tijd heb genomen om deze mensen te leren kennen, ze in contact te laten komen met elkaar en met een kunstvorm hebben ze hun verhaal kunnen vertellen. Ik vind dat dit meer mag gebeuren.

Over Pomme

Pomme zoekt naar verhalen , het liefst verhalen die in eerste instantie verstopt lijken te zijn. Bijvoorbeeld in het verleden, achter voordeuren op vier-hoog, of uit andere landen. Deze brengt ze aan het licht via een kunstvorm waar ontmoeting centraal staat. Pomme werkt discipline overstijgend en werkt samen met kunstenaars vanuit alle disciplines om bovenstaande te bereiken.

English

In Zwolle, somewhere in the outskirts, on the very edge of the neighbourhood Holtenbroek (Also known as The HoltenBronx) stands an apartment building which houses 140 households. Next to each other, on top of each other, behind each other. Each with their own story. Who lives there, between the meadows and the high-rise buildings?

Together with cinematographer Boris Peters, theatre maker Pomme Willemse made an attempt to let the residents of this flat meet each other.This all started by asking one single question: ‘What is your favorite color?’. The participants where then divided in groups based on their favorite color. With their favorite color as a starting point, the inhabitants tell their story, and that of their neighborhood: “Holtenbroek.”

 

 

    [recaptcha]

     

     

    Stukafest wordt mede mogelijk gemaakt door