Bestuur Stukafest Zwolle 2022

Zondag 05-12-2021

Het bestuur van Stukafest Zwolle 2022

We willen jullie graag een kijkje geven in ons mooie bestuur!

Martijn Aalbers – Voorzitter     

Martijn is eindverantwoordelijke voor het festival en het bestuur. Martijn organiseert vergaderingen, onderhoudt het contact met partners en coördineert het bestuur en is de contactpersoon namens het bestuur van de Raad van Advies. In het dagelijks leven werkt Martijn bij studentencafé Het Vliegende Paard waar hij het contact onderhoud met alle studentenverenigingen en zich bezig houdt met het organiseren van evenementen. Door zijn werk staat Martijn midden in de studentenstad Zwolle.  

 

Evelien Ankone – Secretaris en Penningmeester 

Evelien  is financieel verantwoordelijk voor het festival. Naast het opstellen van een begroting, het bijhouden van de boekhouding en het maken van facturen, gaat Evelien zich komend bestuursjaar ook bezighouden met het secretarisschap. Evelien studeert Lichamelijke opvoeding aan de CALO en organiseert geregeld grote evenementen voor haar opleiding en komt daarbinnen vaak in aanraking met plannen, organiseren en financiën.

 

Jelle Verschuur – Acquisitie                                                                                                                                                     

Jelle is verantwoordelijk voor het regelen van fondsen en subsidies om het festival te realiseren.  Jelle is in 2020 afgestudeerd als Docent Muziek aan het ArtEZ Conservatorium te Zwolle en is tijdens het laatste jaar gestart als muziekdocent op verschillende scholen. Ondertussen is hij Combinatiefunctionaris Cultuur voor de gemeente Zwartewaterland. Hij maakt de cultuurplannen van de gemeente, hij regelt fondsen en onderhoudt communicatie met de gemeente en de 16 basisscholen. 

 

Peter Terluin – Programmeur                                                                                                                                             

Peter  is verantwoordelijk voor de invulling van de programmering van het festival met artiesten en acts uit verschillende kunstdisciplines. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk  voor het sluiten van contracten met de geprogrammeerde artiesten.  Peter zit in de afstudeerfase van Docent Muziek aan het ArtEZ conservatorium wat hij eind dit jaar zal afronden. Ook is hij al een aantal jaar bezig als sessiemuzikant voor verschillende acts, met als thuisbasis Zwolle. Peter heeft daardoor een groot netwerk opgebouwd en is daarom bekend met alle nieuwe acts in de omgeving. 

 

Anne Weges – Productiecoördinator                                                                                                                                     

Anne  is verantwoordelijk voor het regelen van de studentenkamers. Samen met Peter zal ze op zoek gaan naar geschikte locaties voor de artiesten en ervoor zorgen dat alle benodigdheden voor de acts aanwezig zijn tijdens het festival. Daarnaast is Anne hoofdverantwoordelijk voor de vrijwilligerscoördinatie.  Anne is afgelopen schooljaar afgestudeerd aan de opleiding Docent Theater op ArtEZ in Zwolle en richt zich momenteel als freelancer op de productionele tak van het werkveld in noord en oost Nederland.  Doordat ze in Zwolle is opgegroeid, heeft Anne een groot netwerk waarbinnen ze graag verschillende culturele instellingen onderling met elkaar verbindt. 

 

Jannah van Hout – PR, marketing en communicatie                                                                                                       

Jannah  is verantwoordelijk voor de berichtgeving op de social-media-kanalen van Stukafest Zwolle, het schrijven van persberichten en het beeld voor bij de PR.  Jannah zit in het tweede jaar van de opleiding Illustration Design aan de kunstacademie ArtEZ in Zwolle. 

We zien jullie graag bij het festival!

Stukafest wordt mede mogelijk gemaakt door